ผิวหนังผู้สูงอายุและการดูแลรักษา

Authors

  • ปิติ พลังวชิรา
  • ปราณี พลังวชิรา
  • ทวีรัตนา บวรรัตนเวช

Keywords:

ผิวหนัง, ผู้สูงอายุ

Abstract

   

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)