โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนมายังคอและกล่องเสียงกับการตรวจวัดความเป็นกรดด่างสองตำแหน่งตลอด 24 ชั่วโมง

Authors

  • ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
  • บูรพา กาญจนบัตร

Keywords:

โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนมายังคอ

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)