การเก็บตัวอย่างอวัยวะโดยวิธีกำซาบด้วยสารพลาสติก ตามวิธี s-10 standard technique โดยใช้เครื่องมือ plastination unit ที่ผลิตขึ้นเอง

Authors

  • อุทัย ตันกิตติวัฒน์
  • เอมอร เจริญสรรพพืช

Keywords:

การเก็บตัวอย่างอวัยวะ, s-10 standard technique, plastination unit

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)