แบคทีเรียในผู้ป่วยเท้าเบาหวานติดเชื้อ

Authors

  • ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร
  • ปริญญา อัครานุรักษ์กุล
  • วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์
  • อนันต์ มโนมัยพิบูลย์

Keywords:

แบคทีเรีย, เท้าเบาหวานติดเชื้อ

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)