การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพของ brevoxyl gel และ 5% benzoyl peroxide gel ร่วมกับ 1% clindamycin solution ในผู้ป่วยสิว

Authors

  • ปิติ พลังวชิรา
  • ปราณี พลังวชิรา

Keywords:

brevoxyl gel, benzoyl peroxide gel, clindamycin solution

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-09-17

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)