ความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์

Authors

  • วิเชียร มโนเลิศเทวัญ

Keywords:

ความผิดปกติทางโครโมโซม, ทารก

Abstract

...

Downloads

How to Cite

1.
มโนเลิศเทวัญ ว. ความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Sep. 18 [cited 2024 Apr. 15];6(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/61751

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)