การรักษา follicular mucinosis โดย minocycline hydrochloride ร่วมกับ indomethacin: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Authors

  • ปิติ พลังวชิรา
  • ปราณี พลังวชิรา
  • พรชัย จิระชนากุล

Keywords:

follicular mucinosis, minocycline hydrochloride, indomethacin

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)