การทำ sheet plastination สำหรับแผ่นสมองโดยเครื่องมือ plastination unit ที่ผลิตขึ้นเอง

Authors

  • เอมอร เจริญสรรพพืช
  • อุทัย ตันกิตติวัฒน์

Keywords:

sheet plastination, plastination unit

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)