อาหารและสมุนไพร

Authors

  • กจายศักดิ์ เรี่ยมรัตนากร

Keywords:

อาหาร, สมุนไพร

Abstract

...

Downloads

How to Cite

1.
เรี่ยมรัตนากร ก. อาหารและสมุนไพร. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Sep. 19 [cited 2024 Apr. 23];6(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/61742

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)