การเจาะดูดเนื้อเยื่อจากก้อนทูมบริเวณคอด้วยเข็มขนาดเล็กเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

Authors

  • วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

Keywords:

การเจาะดูดเนื้อเยื่อจากก้อนทูม

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)