การผ่าตัดไส้ติ่งด้วยวิธีส่องกล้อง

Authors

  • ไพโรจน์ ส่งคุณธรรม

Keywords:

การผ่าตัดไส้ติ่ง

Abstract

...

Downloads

How to Cite

1.
ส่งคุณธรรม ไ. การผ่าตัดไส้ติ่งด้วยวิธีส่องกล้อง. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Sep. 19 [cited 2024 Apr. 21];6(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/61736

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)