การผ่าตัดไส้ติ่งด้วยวิธีส่องกล้อง

Authors

  • ไพโรจน์ ส่งคุณธรรม

Keywords:

การผ่าตัดไส้ติ่ง

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)