ผลของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งคุกคามในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งตรวจพบการเต้นของหัวใจตัวอ่อนหรือทารกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

Authors

  • ภาวิน พัวพรพงษ์

Keywords:

การตั้งครรภ์, ภาวะแท้ง, การเต้นของหัวใจ

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)