การศึกษาการกำซาบแผ่นลำตัวมนุษย์ด้วยสารพลาสติกโดยวิธีโพลิเมอร์ไรซิ่งอิมัลชั่น

Authors

  • เอมอร เจริญสรรพพืช
  • อุทัย ตันกิตติวัฒน์

Keywords:

การกำซาบแผ่นลำตัวมนุษย์, โพลิเมอร์ไรซิ่งอิมัลชั่น

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)