การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของแบคทีเรียก่อนและหลังทำความสะอาดเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลแบบทำความสะอาดทุกวันและไม่ทุกวัน

Authors

  • ชลธิชา แก้วอนุชิต
  • สมชาย สันติวัฒนกุล
  • สุจินต์ จันทร์จำเริญ
  • จิรวัฒนา คำตุ้ย

Keywords:

ปริมาณของแบคทีเรีย, เตียงผู้ป่วย

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)