การศึกษาตำแหน่งของเซลล์ประสาทโดปามีนในสมองกระแต (common tree shrew: Tupaia glis) โดยวิธี Immunohistochemistry

Authors

  • ธาริณี ตันติไกรสร

Keywords:

เซลล์ประสาทโดปามีน, สมองกระแต, Immunohistochemistry

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)