โรคพาร์กินสัน: รูปแบบและการรักษา

Authors

  • ธาริณี ตันติไกรสร
  • วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
  • ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

Keywords:

โรคพาร์กินสัน

Abstract

...

Downloads

How to Cite

1.
ตันติไกรสร ธ, อนุพันธ์พิศิษฐ์ ว, ภักดีรณชิต ศ. โรคพาร์กินสัน: รูปแบบและการรักษา. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Sep. 26 [cited 2024 Apr. 23];10(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/61369

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)