ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราของพืชสมุนไพรบางชนิด

Authors

  • มาลัย ทวีโชติภัทร์

Keywords:

การยับยั้งเชื้อรา, พืชสมุนไพร

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)