ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นจาก Dieulafoy's lesion ที่บริเวณโป่งพอง ของลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม

Authors

  • วิชิต วิริยะโรจน์

Keywords:

ภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร, การโป่งพอง, ลำไส้เล็ก

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)