การแก้ปัญหาด้วยระบบสุขภาพแบบที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Authors

  • พจนี เทียมศักดิ์

Keywords:

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน, ระบบสุขภาพ, การแก้ปัญหา

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)