ผลของไทรอยด์ฮอร์โมนต่อพัฒนาการของสมอง

Authors

  • สมฤดี สายหยุดทอง

Keywords:

ไทรอยด์ฮอร์โมน, พัฒนาการของสมอง, cerebellum, ภาวะขาดไทรอยด์

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)