การนำระดับของ BNP มาใช้ทางคลินิกในภาวะหัวใจล้มเหลว

Authors

  • พัชรินทร์ เทพอารีนันท์

Keywords:

brain natriuretic peptide, ภาวะหัวใจล้มเหลว

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)