ศึกษาการควบคุมความดันโลหิตด้วยวิธีการให้ Ephedrine ที่แตกต่างกันในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด ที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธี Spinal Anesthesia

Authors

  • ดุจเดือน สีละมาด

Keywords:

การบริหารยาชาเฉพาะที่เข้าช่องน้ำไขสันหลัง, การผ่าตัดคลอดบุตร, ยา ephedrine, ภาวะความดันโลหิตต่ำ

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)