การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดหยาบจากต้นบานบุรีเหลือง แก้วเจ้าจอม และการเวก

Authors

  • วัลยา อุทัยสาง
  • ไพศาล ขาวสัก

Keywords:

บานบุรีเหลือง, ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง, มะเร็งลำไส้, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งตับ

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)