การดูแลสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอด

Authors

  • ปิยา แช่มสายทอง
  • เกษม เรืองรองมรกต

Keywords:

การดูแลสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอด, การฟังเสียงหัวใจทารกเป็นระยะ, การใช้เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ, การหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)