แนวทางการดูแลผู้ป่วยออทิสติกสำหรับกุมารแพทย์

Authors

  • ทวิมา ศิริรัศมี
  • ประภาศรี นันท์นฤมิต

Abstract

อุบัติการณ์ของออทิสติกในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กุมารแพทย์มักเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้ป่วย จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรก (early diagnosis) การตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุของโรค และการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว ได้แก่ การใช้ยาเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมเด็กกับผู้ปกครอง การวางแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความสามารถของเด็กแต่ละราย Recent studies show incidence of autism increasing rapidly. Usually, pediatrician is the first person who is consulted the problems from parents. Roles of pediatrician are to provide early diagnosis, parental education, training and support and medical treatment for certain symptoms, if indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)