รายงานผู้ป่วย : ภาวะขากรรไกรแข็งเกร็งจากยาหย่อนกล้ามเนื้อ : Succinylcholine

Authors

  • ดุจเดือน สีละมาด

Keywords:

malignant hyperthermia, succinylcholine, masseter spasm, volatile agents

Abstract

Masseter spasm หรือภาวะขากรรไกรแข็งเกร็งมีความสำคัญในทางวิสัญญีคือ ปัญหาในการใส่อุปกรณ์เพื่อเปิดโล่งทางเดินหายใจ และปัญหาที่มีความรุนแรงคือภาวะนี้อาจเป็นอาการแสดงอย่างแรกของ ภาวะ malignant hyperthermia ได้ ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้คือยาหย่อนกล้ามเนื้อ succinylcholine และก๊าซดมสลบทุกชนิด บทความนี้รายงานผู้ป่วยเด็ก 1 รายที่มารับการผ่าตัดแก้ไขนิ้วก้อยมือซ้ายที่ผิดรูปแต่กำเนิดที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกิดภาวะ masseter spasm ภายหลังการนำสลบด้วยก๊าซ และเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจด้วยยาหย่อนกล้ามเนื้อ succinylcholine ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขและเฝ้าระวังจนสามารถได้รับการผ่าตัดและระงับความรู้สึกได้อย่างปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)