การระงับความรู้สึกสำหรับผ่าตัดเนื้องอกสมองในท่านั่ง : Pitfall in anesthesia รายงานผู้ป่วย

Authors

  • จีรลักษณ์ ลิ้มอิ่ม
  • วัชรี ต่อนี

Keywords:

การระงับความรู้สึก, ผ่าตัดท่านั่ง, Venous air embolism

Abstract

การจัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งเป็นท่าที่เหมาะสำหรับการผ่าตัดส่วนของสมองที่อยู่ในแนวกลางลำตัว ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำผ่าตัดในท่านั่งก่อให้เกิด morbidity และ mortalityในผู้ป่วยแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเกิดขึ้นได้ โดยพบว่ามีอุบัติการณ์ของ Venous Air Embolism (VAE) สูงกว่าท่าอื่นการเฝ้าระวังและติดตามการเกิด VAE ด้วย precordial doppler sonography ร่วมกับการวัดค่าความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (ETCO2) ถือเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน หากพบว่าเกิด VAE การรักษาคือ การดูดฟองอากาศออกจากหัวใจห้องบนขวาทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ดังนั้น การยืนยันตำแหน่งของปลายสายก่อนการผ่าตัดจึงมีความสำคัญ ผู้ป่วยรายนี้นับเป็นรายแรกของการผ่าตัดเนื้องอกสมองในท่านั่งที่ศูนย์การแพทย์ฯ พบว่ามีข้อบกพร่องคือ ตำแหน่งของปลายสาย central venous catheter อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)