ภาวะถุงน้ำจำนวนมากที่รังไข่

Authors

  • อรสา เหมะจันทร
  • สุเมธ พัฒนาสุทธินนท์

Keywords:

ภาวะถุงน้ำจำนวนมากที่รังไข่, การดูแลรักษา, ความเสี่ยงในระยะยาว

Abstract

ภาวะถุงน้ำจำนวนมากที่รังไข่เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ อาการทางคลินิกที่พบประกอบด้วย รอบระดูมาไม่สม่ำเสมอ ภาวะแอนโดรเจนเกินและภาวะอ้วน ผลกระทบในระยะยาว ได้แก่ การมีบุตรยากจากไข่ไม่ตก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นผลจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูง การวินิจฉัยยึดถือตามเกณฑ์ของ Rotterdam และต้องทำการแยกโรคอื่นๆออกไป บทความนี้ได้รวบรวมความรู้ความเข้าใจและการดูแลรักษาภาวะถุงน้ำจำนวนมากที่รังไข่ในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)