กองบรรณาธิการวารสาารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Authors

  • กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-11-23

How to Cite

1.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. กองบรรณาธิการวารสาารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. J Med Health Sci [Internet]. 2015 Nov. 23 [cited 2024 Apr. 23];22(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/58607