กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Authors

  • กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-07

How to Cite

1.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. J Med Health Sci [Internet]. 2016 Apr. 7 [cited 2024 Apr. 13];23(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/58595