กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ในตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy