กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดหนองคาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy