กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคภายใต้การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy