กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน ในจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 5 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy