กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระดับความไวต่อสารเคมีของลูกนำและยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปี 2552 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy