กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบความไวของยุงลายต่อสารกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy