กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเลย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy