Return to Article Details การศึกษาระดับความปวดและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเจ็บปวดในผู้ป่วยผ่าตัด สลายต้อกระจกโดยการหยอดยาชา Download Download PDF