ภาวะพยาธิ Toxocara ใต้เยื่อบุตา

Main Article Content

แพทย์หญิงวรรณิศา ศุภเจียรพันธ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
นายแพทย์ภราดร สุขอุดม

Abstract

วัตถุประสงค์ : รายงานผู้ป่วยที่พบภาวะพยาธิ Toxocara ใต้เยื่อบุตา

วิธีการศึกษา : รายงานผู้ป่วย (case report)

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 68 ปี มาพบแพทย์ด้วย อาการเคืองและคันตาข้างขวามา 2 วัน ตาไม่มัว มีประวัติ เลี้ยงแมว ชอบรับประทานสลัดผัก ตรวจร่างกาย VA 20/20 mild conjunctival injection พบการเคลื่อนไหว ของตัวปรสิตลักษณะเป็นขดเส้นยาว สีขาวอยู่ใต้เยื่อบุตา ตรวจทางตาอื่นๆปกติ ไม่พบการอักเสบภายในลูกตา และจอประสาทตาปกติ ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการ ผ่าตัดเพื่อนำตัวปรสิตออก ผลตรวจทางพยาธิวิทยาพบว่า เป็นปรสิตในกลุ่ม Toxocara หลังจากนั้นผู้ป่วยได้รับยา albendazole 400 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาทั้งสิ้น 14 วัน นัดตรวจติดตามพบว่าเยื่อบุตาหายอักเสบ ไม่พบการ อักเสบภายในลูกตาเกิดขึ้น และไม่พบปรสิตอีก

สรุป : การติดเชื้อ Toxocara ที่ตาเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย และเกือบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อที่ จอประสาทตา หรือ อาจพบการอักเสบในช่องหน้าม่านตาได้ถ้าการติดเชื้อ เป็นรุนแรง แต่จากรายงานผู้ป่วยนี้ทำให้ทราบว่าการติด เชื้อ Toxocara สามารถพบที่ใต้เยื่อบุตา ทำให้เกิดเยื่อบุตา อักเสบได้เช่นกัน ซึ่งจากการทบทวนการศึกษาก่อนหน้า นี้ยังไม่พบว่า มีการรายงานภาวะดังกล่าว

 

Subconjunctival Toxocara Infestation

Purpose: To report rare case of subconjunctival toxocara infestation.

Methods: Case report.

Results: A 68-year-old woman presented with feeling of irritation and itching on her right eye for 2 days with normal vision. She had history of contact with cat and raw vegetable ingestion. On examination found that she had VA 20/20, mild conjunctival injection and movable round worm parasite in subconjunctiva of her right eye. Other eye examinations within normal limit, including normal fundus finding and no intraocular inflammation was observed. The parasite was surgically removed and consult the pathologist to confirm the

diagnosis that it was Toxocara spp. The patient was treated with albendazole 400 mg orally twice a day for 14 days. On follow up, she was found that the conjunctival inflammation was resolved, no intraocular inflammation and no more parasite was found.

Conclusions: Toxocara infestation of the eye is an uncommon presentation. Nearly all reports of toxacara eye infestation are found within the retina, uncommonly with anterior uveitis in severe cases. This case report present a rare condition of subconjunctival toxocara infestation that has never been report in other articles.

Article Details

Section
Case Report