เป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางการออกกำลังกายและกีฬา นอกจากนี้ยังเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

Vol. 11 No. 2 (2014): July - December

Published: 2014-07-01

True Benefits of Playing Sport and How to Make it

นฤพนธ์ วงศ์จตุภัทร

1-6

Development and Validation of a Thai Version of The Athletics Coping Skills Inventory

สุพัชริน เขมรัตน์, อภิลักษณ์ เทียนทอง, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

7-20

View All Issues

Indexed in tci