กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บสิ่งส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ระหว่างเจ้าหน้าที่และเก็บด้วยตนเองในจังหวัดกำแพงเพชร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy