กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้และการเรียนแบบทีม ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST TEACHING APPROACH AND TEAM BASED LEARNING ON ABILITIES IN APPLYING NURSING PROCESS OF NURSING STUDENTS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy