กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อาชีอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต และ ข้อเสนอแนะในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่แรงงานสูงอายุ นอกระบบ: กรณีศึกษาในชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทยAN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WORKING,A QUALITY OF LIFE AND A PROPOSAL OF HEALTH Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy