กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย ที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล FACTORS RELATED TO FUNCTIONAL PERFORMANCE OF REHOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy