กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อจำนวนวันนอน และความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพของผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy