กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการสอนเรื่องการจัดการอาการข้าง เคียงของเคมีบำบัดด้วยคอมพิวเตอร์วยสอนกับโปรแกรมการสอนแบบปกติ โดยพยาบาลต่อคุณภาพ วิตการจัดการอาการ และความรุนแรงของอาการ ข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็ง นิดก้อนที่รับเคมีบำบัดครั้งแรก A COMPARATIVE S Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy