กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลแพร่ (EFFECTS OF CASE MANAGEMENT IN BREAST CANCER PATIENTS ON PERCEIV Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy