กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้ ความมั่นใจ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สองในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อวางแผนจำหน่ายก่อนกลับบ้านของผู้ป่วย ที่ใส่ท่อหลอดลมคอและผู้ดูแล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy