กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเกิดภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการฉายรังสีและการฝังแร่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy