กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด ต่อคะแนนความเจ็บปวด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครั้งแรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy